Opća bolnica Šibensko-kninske županije

u mogućnosti vam je pružiti slijedeće zdravstvene usluge uz maksimalno čekanje u okviru
7 RADNIH DANA:

Infektologija (tel 022/641-326):                       – prvi pregled

Oftalmologija (tel 022/641-608) :                    – UV oka

Psihijatrija (tel 022/641-661):                         – prvi pregled

Neurologija (tel 022/641-655):                       – prvi pregled
– Elektroencefalografija ( EEG)
– Elektroencefalografija nakon deprivacije spavanja
– Ekstrakranijski kolor dopler ( ECCD)
– Transkranijski kolor dopler  ( TCD)

Otorinolaringologija (tel 022/641-358):         – prvi pregled
– Videostroboskopija
– Fiberendoskopija

Fizikalna medicina (tel 022/641-851):          – prvi pregled  ( samo za operirane ili traumatizirana uz istodoban početak terapije )

Nuklearna medicina (tel 022/641-766):

1.ULTRAZVUK

 

 1. – ultrazvuk štitne žlijezde
 2. – ultrazvuk paratireoidnih žlijezda
 3. – ultrazvuk limfnih čvorova vrata
 4. – citološka punkcija svega navedenog
 5. – terapija bolesti štitnjače

2.DENZITOMETRIJA KOSTI

3.SCINTIGRAFIJE

 

 1. – scintigrafija kosti i zglobova s Tc-99m-HDP radiofarmakom
 2. – SPECT scintigrafija miokarda u opterećenju i mirovanju s Tc-99m-MIBI radiofarmakom
 3. – scintigrafija štitne žlijezde
 4. – dinamička scintigrafija žlijezda slinovnica
 5. – dinamička scintigrafija bubrega s renografskim krivuljama s Tc-99m-DTPA radiofarmakom
 6. – diuretska dinamička scintigrafija bubrega s renografskim krivuljama s Tc-99m-DTPA radiofarmakom
 7. – statička scintigrafija bubrega u ležećem i sjedećem položaju s Tc-99m-DMSA radiofaramakom
 8. – SPECT statička scintigrafija bubrega s Tc-99m-DMSA radiofarmakom
 9. – direktna radionuklidna cistografija
 10. –  SPECT scintigrafija paratireoidnih žlijezda s Tc-99m-MIBI radiofarmakom
 11.  – perfuzijska scintigrafija pluća
 12.  – scintigrafija limfnog čvora čuvara  „sentinel“
 13.  – perfuzijska scintigrafija mozga za utvrđivanje cerebralne smrti
 14.  – perfuzijska scintigrafija testisa
 15.  – scintigrafija Meckelova divertikula

4.RADIOIZOTOPNI LABORATORIJ

 

 1. – FOLITROPIN (folikostimulirajući hormon)— FSH
 2. – LUTROPIN (luteinizirajući hormon)— LH
 3. – PROLAKTIN— PRL
 4. – TIREOTROPNI HORMON— TSH
 5. – TIROKSIN UKUPNI— T4
 6. – TIROKSIN SLOBODNI—Ft4
 7. – TRIJODTIRONIN UKUPNI— T3
 8. – TRIJODTIRONIN SLOBODNI— Ft3
 9. – tireoglobulinska protutijela— TgAt
 10.  – antitiroidna specifična peroksidaza protutijela— TPO
 11.  – tireoglobulin— Tg
 12.  – paratireoidni hormon-PARATHORMON— PTH
 13.  – inzulin
 14.  – estradiol— E2
 15.  – progesteron— P4
 16.  – testosteron
 17.  – RIST—ukupni IgE (imunoglobulin E)
 18.  – RAST—IgE na specifične alergene (inhalacijske i nutritivne)

U okviru 15 radnih dana

Fizikalna : prvi pregled  ( osim za operirane i traumatizirane koji u program ulaze odmah)
Neurologija : EMNG nogu i ruku
Otorinolaringologija: adenotonzilektomija uz inserciju cjevčice u bubnjić

U okviru 30 radnih dana

Otorinolaringologija: operacija štitnjače i paratireoidea

 

POTREBNI DOKUMENTI

Prilikom dolaska u bolnicu radi pregleda u specijalističkim ambulantama ili radi prijema na bolničko liječenje svaki bolesnik sa sobom mora donijeti ispravno popunjenu uputnicu, zdrastvenu iskaznicu, potvrdu o oslobađanju od participacije, te iskaznicu dopunskog osiguranja (ako ste ga ugovorili).

Sa sobom treba ponijeti svu prethodnu medicinsku dokumentaciju koja je povezana sa posjetom liječniku.

Ako bolesnik nema potvrdu o oslobađanju od participacije ili nema iskaznicu dopunskog osiguranja dužan je platiti iznos participacije za svaku uslugu koja mu je pružena u specijalističkim ambulantama.

Također je svaki takav bolesnik koji se otpušta iz bolnice dužan platiti iznos participacije koji je ovisan o dužini liječenja odnosno broju dana provedenih u bolnici.

 

PRIJEM NA BOLNIČKO LIJEČENJE

Svaki odjel prima bolesnike na bolničko liječenje na osnovu uputnice koju izdaje liječnik primarne zdrastvene zaštite, dok se u hitnim slučajevima bolesnici mogu primiti i bez uputnice.

O prijemu na bolničko liječenje odlučuje šef službe, odnosno dežurni liječnik.

Prijem na bolničko liječenje se obavlja svaki radni dan za vrijeme radnog vremena, dok se u hitnim slučajevima obavlja u svako doba dana.

Upis bolesnika obavlja se u prijemnoj kancelariji bolnice isti dan, a najkasnije sljedeći dan. Osim gore navedenih dokumenata pacijent za prijem na bolničko liječenje treba predočiti osobnu iskaznicu ili putovnicu.

Za teže pokretne bolsnike upis obavljaju srodnici u pratnji ili medicinsko osoblje.

Pri prijemu u bolnicu bolesik je dužan pročitati i potpisati  Pristanak na medicinske intervencije. Ukoliko je bolesnik maloljetan ili teže komunikativan, potrebno je da se srodnici zadrže uz njega zbog uzimanja podataka o bolesti i potpisivanja Pristanka na medicinske intervencije. Pristanak na medicinske intervencije za drugu osobu mogu potpisati samo najbliži srodnici (roditelji, supružnici, braća).

Preporučamo donijeti popis lijekova koji se uzimaju, ili ponijeti kutije lijekova. Ukoliko se dolazi na pretrage dogovorite sa Vašim liječnikom način uzimanja lijekova na dan dolaska. Savjetujemo da  bolesnik , pogotovu ako je starije životne dobi dođe u pratnji bližih srodnika koji mogu pomoći pri davanju informacija i istovremeno dobiti prelimirane informacije liječnika koji je zadužen za bolesnika.

Poželjno je da na dan prijema bolesnik bude natašte zbog mogućih pretraga .

 

POSJETI BOLESNICIMA

Posjeti bolesnicima su svakim danom:

 

 • – od 13 do 14 sati
 • – od 17 do 18 sati

Izvanredne posjete može dozvoliti samo šef službe ili ovlašteni dežurni liječnik.

 

Mapa bolnice
Letak - Informacije i upute za posjetitelje tijekom pandemije COVID-19

MEDICINSKO BIOKEMIJSKI LABORATORIJ

Dokument Format
Načini naručivanja pretraga PDF
Katalog pretraga PDF
Priručnik za korisnike PDF

PRAVILNIK O KUĆNOM REDU

Pravilinik o kućnom redu PDF

PRIGOVORI I PRITUŽBE

U prilogu se nalazi Obrazac - Pritužba/prigovor pacijenta, a kontaktirati nas možete na slijedeću email adresu: jedinica.za.kvalitetu1@bolnica-sibenik.hr

Dokument Format
Obrazac - Pritužba/prigovor pacijenta PDF

PRAVA PACIJENATA

Dokument Format
Prava pacijenta PDF

PRAVA PACIJENATA S DUŠEVNIM SMETNJAMA

Dokument Format
Letak 1 Lišenje poslovne sposobnosti PDF
Letak 2 Skrbništvo PDF
Letak 3 Dobrovoljni pristanak PDF
Letak 4 Mjere prisile PDF
Letak 5 Prisilni smještaj PDF
Letak 6 Informirani pristanak na liječenje PDF

ŽELITE PRIJAVITI DIJETE PUTEM e-GRAĐANA?

Dokument Format
Upute za prijavu novorođenčeta PDF