Naziv projekta:

Poboljšanje pristupa dnevnoj bolnici oftalmologije i dermatologije i ostalim dnevnim bolnicama i jednodnevnim kirurgijama Opće bolnice Šibensko-kninske županije (ugovor broj KK.08.1.2.03.0030)

Kratki opis projekta:

Projektom je planirana izgradnja nove zgrade dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije oftalmologije i dermatologije, modernizacija postojeće trafostanice, prilagodba prostora za smještaj MR uređaja i drugih ugovorenih dnevnih bolnica i jednodnevnih kirurgija, nabava MR uređaja te ostale suvremene medicinske i nemedicinske opreme kao i promotivne aktivnosti.

Cilj projekta:  

Smanjiti broj prijema na akutne bolničke odjele Opće bolnice Šibensko-kninske županije kroz unapređenje postojećih i uvođenje novih usluga dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije odjela oftalmologije i dermatologije kao i drugih ugovorenih dnevnih bolnica i jednodnevnih kirurgija.

Očekivani rezultati projekta:

Objedinjene postojeće i nove zdravstvene usluge ugovorenih dnevnih bolnica i jednodnevnih kirurgija u novo izgrađenim i prilagođenim postojećim prostorima opremljenim suvremenom medicinskom i nemedicinskom opremom; smanjen broj prijema na akutne bolničke odjele.  

Ukupna vrijednost projekta:  46.414.521,75 HRK
Bespovratna sredstva: 46.096.698,09 HRK

EU sufinanciranje projekta:  39.182.193,38 HRK
Razdoblje provedbe projekta: 09.08.2016. – 09.12.2019.

Kontakt osoba za više informacija:
Sanja Jakelić, dr. med., ravnateljica
email: ravnateljstvo@bolnica-sibenik.hr
telefon: +385 (0)22 641641

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Za više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima posjetite:
www.strukturnifondovi.hr