Poštovani/e!

Obavještavamo Vas da od 27. ožujka 2020. godine ginekološko polikliničko konzilijarna ambulanta umjesto u prostoru Odjela ginekologije počinje raditi u prostoru bivših oftalmoloških  ambulanta.  U ambulanti će se obavljati CTG i pregledi trudnica od 39. tjedna trudnoće.

Radno vrijeme ambulante za trudnice je od 8-12h.

Sve trudnice koje imaju respiratorne smetnje, povišenu tjelesnu temperaturu,   ako su bile  u rizičnim područjima  ili  su imale kontakt s osobom koja ima potrvrđenu infekciju CARS Cov – 2 (COVID-19) trebaju se javiti epidemiologu prije pregleda kod ginekologa.

Konzilijarni ginekološki pregledi bolničkih pacijentica obavljat će se na odjelu ginekologije.  Konzilijarne preglede potrebo je najaviti do 10h.

Broj telefona ambulante je 091 33 45 171

S poštovanjem,   Ivan Zmijanović