Poštovani pacijenti!

 

 Obzirom na epidemiološku situaciju vezanu za COVID-19 pandemiju Opća bolnica Šibensko-kninske županije je sukladno preporukama Nacionalnog stožera civilne zaštite Republike Hrvatske reorganizirala rad u specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti.

 Kako bi svi kojima je potrebna specijalistička konzultacija ostvarili svoje pravo na zdravstvenu zaštitu, naši liječnici će vam biti dostupni putem Projekta e-savjetovališta na internet stranicama bolnice.

 Na navedene mailove možete poslati svoje upite, na koje će liječnici specijalisti odgovoriti u najkraćem mogućem roku, ovisno o ostalim radnim obvezama.

                                      

                      Sanja Jakelić, dr.med., spec. dermatovenerologije,

                          ravnateljica OB Šibensko-kninske županije

 

 

 

KARDIOLOGIJA (dr. Vice Nakić, specijalist interne medicine, uži specijalist kardiologije)

kardiologija.obsibenik@gmail.com

 

DERMATOVENEROLOGIJA (dr. Sanja Jakelić, specijalist dermatovenerologije)

dermatologija.obsibenik@gmail.com

 

FIZIKALNA MEDICINA (dr. Branka Birkić, specijalsit fizikalne medicine i rehabilitacije)

fizikalna.obsibenik@gmail.com

 

GINEKOLOGIJA (dr. Vedran Grubišić Čabo, specijalist ginekologije i porodništva;   dr. Sanela Marušić, specijalizant ginekologije i porodništva)

ginekologija.obsibenik@gmail.com

 

INTERNA MEDICINA (dr. Vesna Rožanković Čobanov, specijalist interne medicine; dr. Marijana Šupe, specijalizant alergologije i imunologije)

interna.obsibenik@gmail.com

 

KIRURGIJA (dr. Marko Furlan, specijalist opće kirurgije)

kirurgija.obsibenik@gmail.com

 

OPĆA MEDICINA (dr. Branka Birkić, specijalist  fizikalne medicine i rehabilitacije)

doktor.obsibenik@gmail.com

 

ORTOPEDIJA (dr. Saša Milovac, specijalist ortopedije i traumatologije)

ortopedija.obsibenik@gmail.com

 

UROLOGIJA (dr. Mirnes Selimović, specijalist urologije; dr. Marinko Bošnjak, specijalist urologije)

urologija.obsibenik@gmail.com

 

OTORINOLARINGOLOGIJA (dr. Ljerka Karadža Lapić, specijalist otorinolaringologije)

orl.obsibenik@gmail.com

 

TRANSFUZIOLOGIJA (dr. Ivana Skorić, specijalist transfuzilogije)

transfuziologija.obsibenik@gmail.com

 

ANESTEZIOLOGIJA (dr. Tatjana Petković, specijalist anest., reanimat.  i intez. liječenja)

anestezija.obsibenik@gmail.com