PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Dokument Format
Pravo na pristup informacijama PDF
Zahtjev za pristup informacijama PDF
Zahtjev za ponovno uporabu informacija PDF
Zahtjev za dopunu/ispravak informacije PDF
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka PDF
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu PDF
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu PDF

ZAKONI I PODZAKONSKI PROPISI

Dokument Format
Zakon o zdravstvenoj zaštiti WEB
Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju WEB
Zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj WEB
Zakon o zaštiti prava pacijenata WEB
Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju WEB
Zakon o potvrđivanju fakultativnog protokola uz konvenciju o pravima djeteta o postupku povodom pritužbi WEB
Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite WEB
Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama WEB
Zakon o podacima i informacijama u zdravstvu WEB
Pravilnik o Europskoj kartici zdravstvenog osiguranja WEB
Pravilnik o uporabi i zaštiti podataka iz medicinske dokumentacije pacijenata u Centralnom informacijskom sustavu zdravstva Republike Hrvatske WEB
Odluka o iskaznici osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje WEB
Odluka o izmjeni Odluke o iskaznici osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje WEB

ODLUKE O IMENOVANJU

Dokument Format
Odluka o imenovanju osobe za nepravilnosti PDF
Odluka o imenovanju povjerljive osobe PDF

OPĆI AKTI BOLNICE

Dokument Format
Statut OBŠKŽ sa izmjenama i dopunama PDF
Etički kodeks OBŠKŽ PDF
Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom PDF
Pravilnik o vrstama i načinu raspodjele vlastitih prihoda PDF
Pravilnik o korištenju službenih vozila u vlasništvu OBŠKŽ PDF
Pravilnik o kućnom redu PDF
Pravilnik o načinu pokopa te obrascu suglasnosti PDF
Pravilnik o plaćama, naknadama plaća i drugim materijalnim pravima radnika PDF
Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe PDF
Pravilnik o pripravičkom stažu zdravstvenik radnika PDF
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave od 01.01.2023. PDF
Pravilnik o provedbi videonadzora PDF
Pravilnik o provođenju alkotestiranja i utvrđivanja prisutnosti drugih sredstava ovisnosti na radu OBŠKŽ PDF
Pravilnik o radu PDF
Pravilnik o raspisivnaju i provedbi javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa u OBŠKŽ PDF
Pravilnik o suzbijanjun bolničkih infekcija u OBŠKŽ PDF
Pravilnik o unutarnjem nadzoru OBŠKŽ PDF
Pravilnik o zaštiti od požara PDF
Pravilnik o zaštitu na radu PDF
Pravilnik o zbrinjavanju svih vrsta otpada iz tehnološkog procesa PDF