POZIV

Dana 25. travnja 2018. godine u 14 sati, u prostoru predavaone poliklinike održat će se predavanje na temu:

” ZDRAVSTVENA NJEGA PACIJENTA S NEUROTSKIM POREMEĆAJEM(OPSESIVNO-KOMPULZIVNI POREMEĆAJ) 

Predavač: Marija Mrša, bacc.med.techn.