Pretraga dokumenata

Kategorija dokumenata:

Plan nabave za 2014 godinu

Datum objave: travanj 7, 2014.

Plan nabave za 2014 godinu

Prilozi:

Plan nabave za 2013 godinu

Datum objave: travanj 7, 2014.

Plan nabave za 2013 godinu

Prilozi:

Popis gospodarskih subjekata s kojima naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi

Datum objave: travanj 7, 2014.

Popis gospodarskih subjekata s kojima na…

Prilozi:

Izmjene i dopune plana nabave I

Datum objave: travanj 7, 2014.

Izmjene i dopune plana nabave I

Prilozi:

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

Datum objave: travanj 7, 2014.

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nab…

Prilozi:

03.04.2014. ODLUKA O ODABIRU-bagatelna nabava HILUS 2014.g.

Datum objave: travanj 3, 2014.

03.04.2014. ODLUKA O ODABIRU-bagatelna n…

Prilozi:

03.04.2014. Poziv za dostavu ponuda za nabavku uredskog materijala-toneri,tinte,CD-a

Datum objave: travanj 3, 2014.

03.04.2014. Poziv za dostavu ponuda za n…

Prilozi:

Natječaj za prijem u radni odnos medicinskih sestara/tehničara i spremačica – 18.02.2014

Datum objave: veljača 18, 2014.

Natječaj za prijem u radni odnos medicin…

Prilozi:

Javni poziv za stručno osposobljavanje

Datum objave: veljača 15, 2014.

Prilozi: