Pretraga dokumenata

Kategorija dokumenata:

Poziv za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme,najduže do 60 dana

Datum objave: prosinac 16, 2020.

Prilozi:

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE-KRUH

Datum objave: prosinac 14, 2020.

Prilozi:

POTROŠNI MATERIJAL ZA OFTALMOLOGIJU

Datum objave: prosinac 7, 2020.

Prilozi:

Lista pristupnika i bodovna tablica za specijalističko usavršavanje

Datum objave: prosinac 1, 2020.

Prilozi:

Natječaj za prijem u radni odnos

Datum objave: studeni 30, 2020.

Prilozi:

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE-POTROŠNI MATERIJAL ZA ANESTEZIJU,RESPIRATORE I MONITORE ZA UREĐAJE DRAGER MEDICAL

Datum objave: studeni 30, 2020.

Prilozi:

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE-NAPRAVE ZA VENEPUNKCIJU I UZIMANJE KRVI-grupe

Datum objave: studeni 27, 2020.

Prilozi:

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE-REAGENSI ZA AUTOMATSKI UREĐAJ IMMULITE 2000 xpi

Datum objave: studeni 26, 2020.

Prilozi:

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE-KATETERI I PRIBOR ZA UROLOGIJU

Datum objave: studeni 25, 2020.

Prilozi:

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE-KANILE-grupe

Datum objave: studeni 19, 2020.

Prilozi: