Pretraga dokumenata

Kategorija dokumenata:

USLUGA PREUZIMANJA, ODVOZA I OBRADE MEDICINSKOG OTPADA

Datum objave: svibanj 19, 2020.

Prilozi:

ODRŽAVANJE I SERVISIRANJE MEDICINSKE OPREME GETINGE

Datum objave: svibanj 18, 2020.

Prilozi:

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE-USLUGA HORTIKULTURNOG ODRŽAVANJA ZELENIH POVRŠINA I ČIŠĆENJE ASFALTIRANIH POVRŠINA U KRUGU BOLNICE

Datum objave: svibanj 18, 2020.

Prilozi:

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE-POTROŠNI MATERIJAL ZA ENDOSKOPIJU

Datum objave: svibanj 14, 2020.

Prilozi:

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE – RADOVI NA ZAMJENI VODOVODNE CIJEVI OD UPRAVNE ZGRADE DO ZGRADE ORL-A

Datum objave: svibanj 6, 2020.

Prilozi:

Poziv za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme

Datum objave: svibanj 5, 2020.

Prilozi:

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Opće bolnice Šibensko kninske županije i Odluka o načinu bodovanja i ocijenjivanja kandidata

Datum objave: travanj 30, 2020.

Prilozi:

RADOVI NA SPAJANJU BOLNIČKE VODOVODNE MREŽE NA CIJEV IZ ULICE STJEPANA RADIĆA

Datum objave: travanj 27, 2020.

Prilozi:

PRAVILNIK O IZMJENA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVOĐENJU POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE

Datum objave: travanj 27, 2020.

Prilozi:

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE-SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Datum objave: travanj 15, 2020.

Prilozi: