Pretraga dokumenata

Kategorija dokumenata:

Poziv za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme

Datum objave: prosinac 2, 2019.

Prilozi:

ODLUKA O ODABIRU-Kateteri i pribor za urologiju

Datum objave: prosinac 2, 2019.

Prilozi:

POZIV ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

Datum objave: studeni 27, 2019.

Prilozi:

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE-NAPRAVE ZA VENEPUNKCIJU I UZIMANJE KRVI-grupe

Datum objave: studeni 27, 2019.

Prilozi:

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE-REAGENSI ZA AUTOMATSKI UREĐAJ IMMULITE xpi

Datum objave: studeni 21, 2019.

Prilozi:

ODLUKA O ODABIRU- PRIJENOSNI FIBERBRONHOSKOP

Datum objave: studeni 20, 2019.

Prilozi:

ODLUKA O ODABIRU- Reagensi za agregaciju

Datum objave: studeni 19, 2019.

Prilozi:

ODLUKA O ODABIRU- GIPS

Datum objave: studeni 18, 2019.

Prilozi:

Natječaj za izbor pristupnika za odobravanje specijalizacija

Datum objave: studeni 14, 2019.

Prilozi:

ODLUKA O ODABIRU – LICENCE ZA BIS

Datum objave: studeni 14, 2019.

Prilozi: