Pretraga dokumenata

Kategorija dokumenata:

07.04.2014. Poziv za dostavu ponude za usluge održavanja i servisiranja medicinske opreme GETINGE

Datum objave: travanj 7, 2014.

07.04.2014. Poziv za dostavu ponude za u…

Prilozi:

USLUGE ODRŽAVANJA I SERVISIRANJA MEDICINSKE OPREME Gebruder Martin GmbH i TRUMPF GmbH

Datum objave: travanj 7, 2014.

USLUGE ODRŽAVANJA I SERVISIRANJA MEDICIN…

Prilozi:

Izmjene i dopune plana nabave III

Datum objave: travanj 7, 2014.

Izmjene i dopune plana nabave III

Prilozi:

Pravilnik o provedbi postupaka javne nabave bagatelne vrijednosti

Datum objave: travanj 7, 2014.

Pravilnik o provedbi postupaka javne nab…

Prilozi:

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnim sporazumom u 2012

Datum objave: travanj 7, 2014.

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvir…

Prilozi:

Plan nabave za 2014 godinu

Datum objave: travanj 7, 2014.

Plan nabave za 2014 godinu

Prilozi:

Plan nabave za 2013 godinu

Datum objave: travanj 7, 2014.

Plan nabave za 2013 godinu

Prilozi:

Popis gospodarskih subjekata s kojima naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi

Datum objave: travanj 7, 2014.

Popis gospodarskih subjekata s kojima na…

Prilozi:

Izmjene i dopune plana nabave I

Datum objave: travanj 7, 2014.

Izmjene i dopune plana nabave I

Prilozi: