Pretraga dokumenata

Kategorija dokumenata:

POTROŠNI MATERIJAL CYTOSORB ZA UPORABU U INTENZIVNOJ MEDICINI

Datum objave: ožujak 30, 2020.

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE

Prilozi:

Natječaj za prijem u radni odnos

Datum objave: ožujak 30, 2020.

Prilozi:

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVOĐENJU POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE

Datum objave: ožujak 27, 2020.

Prilozi:

Javni poziv

Datum objave: ožujak 24, 2020.

Prilozi:

Djelomično poništenje natječaja

Datum objave: ožujak 16, 2020.

Prilozi:

Natječaj za izbor i imenovanje na reizborno radno mjesto

Datum objave: ožujak 16, 2020.

Prilozi:

Poziv za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme, najduže do 60 dana (spremačica)

Datum objave: ožujak 10, 2020.

Prilozi:

Poziv za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme, najduže do 60 dana (primalja, SSS m/ž)

Datum objave: ožujak 4, 2020.

Prilozi: