Pretraga dokumenata

Kategorija dokumenata:

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE-GEL ZA KATETERIZACIJU

Datum objave: rujan 28, 2020.

Prilozi:

Natječaj za zapošljavanje na određeno vrijeme na jednu godinu pripravnika

Datum objave: rujan 28, 2020.

Prilozi:

RADOVI NA ZAMJENI SEPARATORA ZA KUHINJU, DOGRADNJA ZIDA IZA DB I JK I UKLANJANJAE PARAPETA KOD POLIKLINIKE

Datum objave: rujan 23, 2020.

Prilozi:

Poziv za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme,najduže do 60 dana

Datum objave: rujan 23, 2020.

Prilozi:

Zapisnik i prijedlog povjerenstva za izbor kandidata za radno mjesto magistar psihologije/profesor psihologije

Datum objave: rujan 22, 2020.

Prilozi:

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE-TEKSTIL

Datum objave: rujan 18, 2020.

Prilozi:

Poziv za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme, najduže do 60 dana

Datum objave: rujan 15, 2020.

Prilozi:

Obavijest o razgovoru za radno mjesto magistar psihologije/diplomirani psiholog

Datum objave: rujan 9, 2020.

Prilozi:

Poziv za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme, najduže do 60 dana

Datum objave: rujan 7, 2020.

Prilozi:

Poziv za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme, najduže do 60 dana

Datum objave: rujan 2, 2020.

Prilozi: