Pretraga dokumenata

Kategorija dokumenata:

Obavijest i upute o testiranju za radno mjesto stručni referent za fakturiranje

Datum objave: siječanj 28, 2020.

Prilozi:

IZVOĐENJE RADOVA SANACIJE PODOVA NA BOLNIČKIM ODJELIMA

Datum objave: siječanj 28, 2020.

Prilozi:

IZVOĐENJE LIČILAČKIH RADOVA NA BOLNIČKIM ODJELIMA

Datum objave: siječanj 28, 2020.

Prilozi:

IZVOĐENJE RADOVA INVALIDSKOG SANITARNOG ČVORA ODJELA INFEKTOLOGIJE

Datum objave: siječanj 28, 2020.

Prilozi:

USLUGA LEGALIZACIJE OBJEKATA U KRUGU BOLNICE – PONIŠTENO

Datum objave: siječanj 17, 2020.

Prilozi:

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE- Papir za sterilizaciju-grupe

Datum objave: siječanj 17, 2020.

Prilozi:

ODLUKA O ODABIRU- Dopuna izvedbenog projekta odjela ginekologije

Datum objave: siječanj 16, 2020.

Prilozi:

Javni natječaj o prodaji automobila u vlasništvu Opće bolnica Šibensko-kninske županije

Datum objave: siječanj 15, 2020.

Prilozi:

ODLUKA O ODABIRU- Uredski materijal

Datum objave: siječanj 13, 2020.

Prilozi: