Pretraga dokumenata

Kategorija dokumenata:

Natječaj za prijem u radni odnos

Datum objave: studeni 30, 2020.

Prilozi:

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE-POTROŠNI MATERIJAL ZA ANESTEZIJU,RESPIRATORE I MONITORE ZA UREĐAJE DRAGER MEDICAL

Datum objave: studeni 30, 2020.

Prilozi:

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE-NAPRAVE ZA VENEPUNKCIJU I UZIMANJE KRVI-grupe

Datum objave: studeni 27, 2020.

Prilozi:

Lista pristupnika i bodovna tablica zaprimljenih molbi za natječaj za specijalističko usavršavanje

Datum objave: studeni 26, 2020.

Prilozi:

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE-REAGENSI ZA AUTOMATSKI UREĐAJ IMMULITE 2000 xpi

Datum objave: studeni 26, 2020.

Prilozi:

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE-KATETERI I PRIBOR ZA UROLOGIJU

Datum objave: studeni 25, 2020.

Prilozi:

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE-KANILE-grupe

Datum objave: studeni 19, 2020.

Prilozi:

Poziv za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme, najduže do 60 dana

Datum objave: studeni 19, 2020.

Prilozi:

Poziv za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme,najduže do 60 dana

Datum objave: studeni 13, 2020.

Prilozi:

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE-GIPS (za razdoblje od 2 godine)

Datum objave: studeni 10, 2020.

Prilozi: