Pretraga dokumenata

Kategorija dokumenata:

Konačna lista pristupnika i bodovna tablica za specijalističko usavršavanje

Datum objave: siječanj 19, 2021.

Prilozi:

Natječaj za prijem u radni odnos

Datum objave: siječanj 18, 2021.

Prilozi:

ODLUKA O ODABIRU – NAPRAVE ZA VENEPUNKCIJU I UZIMANJE KRVI – PO GRUPAMA

Datum objave: prosinac 30, 2020.

Prilozi:

ODLUKA O ODABIRU – POTROŠNI MATERIJAL ZA ANESTEZIJU, RESPIRATORE I MONITORE ZA UREĐAJE DRAGER MEDICAL

Datum objave: prosinac 30, 2020.

Prilozi:

ODLUKA O ODABIRU – KRUH

Datum objave: prosinac 28, 2020.

Prilozi:

Poziv za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme,najduže do 60 dana

Datum objave: prosinac 28, 2020.

Prilozi:

Djelomično poništenje natječaja od 27. studenog 2020.g.

Datum objave: prosinac 24, 2020.

Prilozi:

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE-MATERIJAL ZA HIGIJENSKE POTREBE I NJEGU-PAPIR TOALETNI I SAPUNI grupe

Datum objave: prosinac 23, 2020.

Prilozi:

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE-MATERIJAL ZA HIGIJENSKE POTREBE I NJEGU-RUČNICI PAPIRNATI

Datum objave: prosinac 23, 2020.

Prilozi:

Poziv za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme, najduže do 60 dana

Datum objave: prosinac 23, 2020.

Prilozi: