Pretraga dokumenata

Kategorija dokumenata:

Poziv za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme, najduže do 60 dana

Datum objave: kolovoz 4, 2022.

Prilozi:

Natječaj za prijem u radni odnos

Datum objave: srpanj 28, 2022.

Natječaj vrijedi od 29.07.2022.-08.08.20…

Prilozi:

Natječaj za prijem u radni odnos

Datum objave: srpanj 25, 2022.

Natječaj vrijedi od 26.07.2022. – 02.08.…

Prilozi:

Natječaj za prijem u radni odnos

Datum objave: srpanj 18, 2022.

Prilozi:

Djelomično poništenje Natječaja

Datum objave: srpanj 15, 2022.

Prilozi:

Natječaj za prijem u radni odnos

Datum objave: srpanj 13, 2022.

Prilozi:

Poziv za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme, a najduže do 60 dana

Datum objave: srpanj 11, 2022.

Prilozi:

Poziv za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme, najduže do 60 dana

Datum objave: srpanj 11, 2022.

Prilozi:

Zapisnik i prijedlog Povjerenstva

Datum objave: srpanj 8, 2022.

Prilozi: