Pretraga dokumenata

Kategorija dokumenata:

Poziv za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme, najduže do 60 dana

Datum objave: listopad 23, 2020.

Prilozi:

Djelomično poništenje natječaja od 30. rujna 2020.god.

Datum objave: listopad 15, 2020.

Prilozi:

Poziv za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme, najduže do 60 dana

Datum objave: listopad 6, 2020.

Prilozi:

Ispravak natječaja za zapošljavanje na određeno vrijeme na jednu godinu pripravnika od 28.09.2020.

Datum objave: listopad 5, 2020.

Prilozi:

Natječaj za prijem u radni odnos

Datum objave: listopad 1, 2020.

Prilozi:

Natječaj za izbor i imenovanje na reizborno radno mjesto voditelja Odjela fizikalne medicine i rehabilitacije

Datum objave: listopad 1, 2020.

Prilozi:

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE-GEL ZA KATETERIZACIJU

Datum objave: rujan 28, 2020.

Prilozi:

Natječaj za zapošljavanje na određeno vrijeme na jednu godinu pripravnika

Datum objave: rujan 28, 2020.

Prilozi:

RADOVI NA ZAMJENI SEPARATORA ZA KUHINJU, DOGRADNJA ZIDA IZA DB I JK I UKLANJANJAE PARAPETA KOD POLIKLINIKE

Datum objave: rujan 23, 2020.

Prilozi:

Poziv za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme,najduže do 60 dana

Datum objave: rujan 23, 2020.

Prilozi: