Poziv za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme, najduže do 60 dana (spremačica)

Prilozi:

prilog-dokumenta 5208

Preuzmite dokumente: