Poziv za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme, najduže do 60 dana (referent za fakturiranje)

Prilozi:

prilog-dokumenta 5195

Preuzmite dokumente: