Poziv za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme, najduže do 60 dana

Prilozi:

prilog-dokumenta 7500

Preuzmite dokumente: