Poziv za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme, najduže do 60 dana

Prilozi:

prilog-dokumenta 5581

Preuzmite dokumente:

prilog-dokumenta 5584

Preuzmite dokumente: