POZIV ZA DOSTAVU PONUDE-TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE U POKRETNOJ I NEPOKRETNOJ ELEKTRONIČKOJ TELEKOMUNIKACIJSKOJ MREŽI I USLUGA PRISTUPA INTERNETU

Prilozi:

ODLUKA O ODABIRU TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE I INTERNET

Preuzmite dokumente:

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE-TELEFONSKE USLUGE I INTERNET

Preuzmite dokumente:

TROŠKOVNIK-TELEFONSKE USLUGE I INTERNET

Preuzmite dokumente: