Obavijesti i upute o testiranju i razgovoru s kandidatima za radno mjesto stručni referent za fakturiranje polikliničko-konzilijarne i stacionarne zadravstvene zaštite

Natječaj od 10.11.2022.,urbroj:01-21143/1-22

Prilozi:

prilog-dokumenta 7538

Preuzmite dokumente: