Bolnička jedinica za centralno naručivanje

Sukladno odluci ministra zdravstva i socijalne skrbi (KLASA:500-01/08-01/140, URBROJ:534-05-1-2/1-08-51, od 21. listopada 2008. g.) o ustrojavanju i načinu rada bolničke jedinice za centralno naručivanje pacijenata, koja obvezuje sve bolničke zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj, pacijenti se u bolničkoj jedinici za centralno naručivanje pacijenata mogu naručivati osobno. Možete se naručiti i putem telefaksa tako da pošaljete fax-om uputnicu liječnika obiteljske medicine. Također se možete naručiti i putem ektronske pošte (e-mail) s priloženom skeniranom uputnicom.

Za dio usluga možete se direktno naručiti preko vašeg Obiteljskog liječnika i dobiti termin za zatraženu uslugu.

Prilikom naručivanja putem telefaksa ili elektronskom poštom obvezno se moraju dostaviti i slijedeći podaci o pacijentu:

  • – adresa
  • – telefonski broj ili broj mobitela
  • – broj telefaksa ili e-mail adresa na koju će se izdati Potvrda o narudžbi pacijenta.

 

Informacije za medicinske usluge u našoj Bolničkoj jedinici za centralno naručivanje pacijenata možete dobiti upitom na:

 

Telefaksom ili e-mailom na spomenute adrese možete poslati zahtjev za naručivanjem na sve specijalističke preglede i dijagnostičke postupke.Ukoliko se radi o prvom pregledu potrebna je samo uredna uputnica izdana od strane liječnika obiteljske medicine , a ukolio se radi o kontrolnom pregledu potreban je izadnji nalaz liječnika specijalista.

Svakako molimo pacijente da u slučaju spriječenosti ili već obavljenog pregleda mimo dodijeljenog termina obavijeste Jedinicu za centralno naručivanje kako bi se oslobođeni termin mogao dodijeliti slijedećem pacijentu.

Telefaksom ili e-mailom na spomenute adrese možete poslati zahtjev za naručivanjem na sve specijalističke preglede i dijagnostičke postupke.

Naručivanje je moguće telefonskim putem od 13,30h -15,00h, a osobnim dolaskom na šalter od 7,00h -13,30h.