O bolnici

 

 

Dalmatinski je sabor još 1880.godine donio odluku da se u Šibeniku izgradi Pokrajinska bolnica s ludnicom. Nova je, za ono vrijeme vrlo moderna bolnica paviljonskog tipa, svečano otvorena 24.lipnja 1883.godine.

Do 1892.godine nije bilo podjele na odjele, a onda se odvajaju internističke od kirurških struka. Dugo je bila na glasu zbog uvođenja suvremene opreme i dijagnostičkih postupaka te uspjeha u liječenju bolesnika, o čemu svjedoče godišnja izvješća o radu bolnice, a osobito brojni radovi liječnika u stručnoj i znanstvenoj periodici. Šibenska je bolnica iznjedrila briljantne pojedince koji su svoj obol razvoju hrvatske medicine kasnije dali u nekim većim sredinama.

U vremenu između dva svjetska rata dolazi do daljnjeg diferenciranja stručnog rada u bolnici, pa se od 1921.godine osamostaljuju ili osnivaju brojni odjeli. O 50. obljetnici postojanja, 1933.godine bolnica ima 558 ležaja ( od kojih čak 246 za duševne bolesnike ).

Nakon Drugog svjetskog rata obnavljaju se bolnički paviljoni, grade nove zgrade i osnivaju novi odjeli. Dom narodnog zdravlja utemeljen je 1948.godine, a 1960. godine spaja se s Bolnicom u jedinstvenu ustanovu koja od 1961.godine nosi naziv Medicinski centar Šibenik.

Od značajnih datuma u novijoj povijesti bolnice valja istaknuti 1982.godinu, kada je izgrađena nova Poliklinika koja je otvorila potpuno nove polikliničko dijagnostičke mogućnosti.

Domovinski je rat ostavio svoje razarajuće tragove na zgradama, osoblju i funkcioniranju, ali rad nije nikada, kao ni za prethodna dva svjetska, prekinut.

Projektom reorganizacije zdravstvenog sustava 1994.godine, Medicinski centar Šibenik se dijeli na Opću bolnicu Šibenik i Dom zdravlja Šibenik.

Od 23. prosinca 2003.godine, pripajanjem Opće bolnice Knin nastaje zdravstvena ustanova Opća bolnica Šibensko-kninske županije.

Zdravstvenu djelatnost obavlja kroz:

  • bolnička zdravstvenu
  • specijalističko konzilijarnu zdravstvenu zaštitu
  • specijalističku dijagnostiku
  • primarnu zdravstvenu zaštitu – laboratorijska dijagnostika
  • usavršavanje i unapređenje zdravstvene struke i znanosti.

 

Bolnička zdravstvena zaštita organizirana je na jedanaest bolničkih odjela za akutne bolesti / raspolaže s 356 ležaja /. Na lokalitetu Šibenik raspolaže s 296 ležaja, na lokalitetu  Knin s  60 ležaja. Na lokalitetu Knin je organiziran bolnički odjel za subakutne bolesti  koji broji 80 ležaja.

Bolničkim liječenjem godišnje je obuhvaćeno oko 15.000 pacijenata, s prosječnom dužinom liječenja od oko 6 dana, na odjelima akutnog liječenja. Na odjelu subakutnog liječenja – Odjel produženog liječenja, godišnje se liječi oko 900 pacijenata s  prosječnom dužinom liječenja od 28 dana.

Posljednjih godina napravljeni su veliki iskoraci u edukaciji osoblja, nabavi suvremene opreme i obnovi prostora.
Bolnica u ovom trnutku predstavlja suvremenu opću županijsku bolnicu u kojoj se izvode dijagnostički i terapijski postupci kao i u mnogim većim ustanovama. Znanstveni i stručni rad također je čini prepoznatljivom.

 

 

Copyright © 2019 | Opća bolnica Šibensko-kninske županije
Web dizajn & programiranje: MEDIAN kreativna rješenja